Συμβουλευτικές υπηρεσίες από τον Βασίλη Τζίμα

Εγώ και η ομάδα μου αναλαμβάνουμε συμβουλευτικά να αναβαθμίσουμε και να διαμορφώσουμε το εστιατόριό σας μαγειρικά και να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σας.

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία μενού, σωστή κοστολόγηση μενού για τη σωστή λειτουργία του εστιατορίου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος επιχείρησης

E-mail

Τηλ επικοινωνίας

Περιγραφή